Front page DOFT

DOFT vol. 8 nr. 1 1913

Return to series: DOFT
Vor nuværende Viden om Fuglenes Afstamning. Andet Afsnit. Fugleligheder blandt Fortidsøgler.

1 - 92

Gerhard Heilmann

Release year: 1913

Open

Om Forskellen mellem den danske Duehøg og den typiske Astur Palumbarius L.

93 - 112

E. Lehn Schiøler

Release year: 1913

Open

Mærkede Spidsænder.

113 - 159

H. Chr. C. Mortensen

Release year: 1913

Open

Nogle Optegnelser fra Egnen omkring Skaføgaard.

159 - 164

A. Estrup

Release year: 1913

Open

En Dag paa Husby Sø.

164 - 168

M. Klinge

Release year: 1913

Open

Fuglelivet paa og omkring Skydebanerne paa Amager Vinteren 1913-14, iagttaget fra 25 Oktober 1913 - 15 Januar 1914.

169 - 173

Peter Skovgaard

Release year: 1913

Open

Lidt om Fuglelivet ved Hadsund i Vinteren 1913-14.

173 - 175

Helge Svendsen

Release year: 1913

Open

Gustaf Kolthoff.

175 - 176

O. Helms

Release year: 1913

Open

Book Reviews - vol. 8 nr. 1

176 - 186

Flere forfattere

Release year: 1913

Open