Front page DOFT

DOFT vol. 29 nr. 1 1935

Return to series: DOFT
Flere forfattere

Content

Hans Pedersen

Page: 1 - 3

Boye Thorup

Release year: 1935

Open

Dompap, Pyrrhula P. Pyrrhula (L.), som Ynglefugl i Jægerspris Skove i 1934.

Page: 3 - 13

Vagn Holstein

Release year: 1935

Open

Dompapper, Pyrrhula Pyrrhula, iagttaget om Sommeren paa Sjælland i de senere Aar.

Page: 13 - 15

Flere forfattere

Release year: 1935

Open

Dompappen, Pyrrhula P. Pyrrhula (L.), som Ynglefugl paa Bornholm.

Page: 15 - 22

Bernt Løppenthin

Release year: 1935

Open

Ynglende Korsnæb i Herningegnens Plantager.

Page: 22 - 29

Arthur Christiansen

Release year: 1935

Open

Ændringer i Sydøstjyllands Fuglefauna i en Menneskealder.

Page: 29 - 31

Axel Holm

Release year: 1935

Open

Viben i Dansk Folkeminde.

Page: 31 - 34

Tage La Cour

Release year: 1935

Open

Book Reviews - vol. 29 nr. 1

Page: 34 - 36

Flere forfattere

Release year: 1935

Open